Dinsdag 05/02/2019 - Afterwork - Prof. Dr. Ans De Vos en Prof. Dr. Peggy De Prins

HET MENSELIJK ASPECT VAN MOBILITEIT

Tijdens deze avond presenteren de professoren Peggy De Prins en Ans De Vos van Antwerp Management School u de resultaten van een grootschalige bevraging bij werknemers over hoe zij de afstand tussen thuis en werk afleggen en hoe zij dit beleven. Mobiliteit wordt totnutoe sterk benaderd als probleem gegeven de steeds langer wordende files, met oog voor oplossingen als mobiliteitsbudget en “cash for car”. Veel minder aandacht ging er totnutoe uit naar hoe werknemers dit woon-werk verkeer beleven en hoe zij omgaan met mogelijke “hobbels op de weg” die deze afstand lang, lastig, of moeilijk te overbruggen maken.

 

We mogen de mogelijke impact van deze beleving niet onderschatten. De beleving van woon-werkverkeer is inherent een erg persoonlijk gegeven – geen twee werknemers hebben exact dezelfde situatie als je alles samen neemt (werkplaats en –tijd, woonplaats, gezinssituatie, fysieke mogelijkheden, hobbies). Woon-werkverkeer vormt als het ware de “brug” tussen werk en thuis en de invloed van “thuis” speelt hier evenzeer mee als die van “werk”.

 

In onze bevraging, die we uitvoerden samen met het VBO, Jobat en Goosebumps naar aanleiding van het HR Gala, brachten we deze beleving voor het eerst in kaart. Peggy De Prins en Ans De Vos presenteren u de voornaamste resultaten en gaan met u in interactie om op basis van de resultaten lessen te trekken voor het (HR-)beleid. De files gaan we hier wellicht niet korter mee maken, maar de mogelijke invloed van mobiliteit op productiviteit en engagement mogelijks wél.

 

Volgende vragen zullen we onder andere beantwoorden

  • Hoe beleven werknemers de afstand naar en van het werk? Voor wie is dit een moment van ontspanning, voor wie is het een bron van stress?
  • Wat verklaart deze verschillen in subjectieve beleving?
  • Hoe bewust en proactief gaan mensen om met hun mobiliteit?
  • Wat is de invloed van organisatiecultuur op dit vlak?
  • Hoe bepalend is een flexibel beleid op vlak van werkplek en werktijden en wat is nodig bij werknemers om dit beleid ook effectief te laten zijn?

 

Een programma dat niet enkel verrijkend kan zijn voor uw bedrijfsbeleid op dit vlak, maar misschien ook wel voor uw eigen mobiliteitsbeleving!TIMING:


18:30 Welkom en ontvangst
19:00-20:30: Interactieve conferentie
20:30: Cocktail en netwerken

ADRES:

Antwerp Management School
Boogkers 5
2000 Antwerpen


Als u geen activiteit wilt missen en zeker snel registreren, download dan onze APP!

   
De inschrijvingen voor dit evenement zijn ondertussen gesloten...

Deelnemerslijst


U moet inloggen om de deelnemerslijst te bekijken...Onthoud mij